> var p=1 function showpingyin(n,piny) { var divlay="p"+n var divlay1="p"+p document.getElementById(divlay1).className="pingy_off" document.getElementById(divlay).className="pingy_on" p=n document.getElementById("pingycontent").style.display="" document.getElementById("pingyinSort").innerHTML="正在加载..." pingmain.location="pclass-1.asp-piny=.htm"/*tpa=product/pclass.asp?piny=*/+piny } function showpingyin1() { var divlay="p"+p document.getElementById(divlay).className="pingy_on" document.getElementById("pingycontent").style.display="" } function hiddenpingyin() { var divlay="p"+p document.getElementById(divlay).className="pingy_off" document.getElementById("pingycontent").style.display="none" } function hiddenSubCurve(){ hiddenTimer=window.setTimeout("hiddenpingyin()",6000); } -->
language="javascript"> //alert (GetCookie("","baguser")); if(GetCookie("","baguser") == ""||GetCookie("","baguser") == null) { document.write ("您好,欢迎来到箱包手袋皮具网! 请登录 免费注册"); } else { document.write ("欢迎您:"); document.write (""); document.write (GetCookie("","baguser")); document.write (" "); document.write (""); document.write ("商铺"); document.write (" 会员中心 "); document.write ("安全退出"); } -->
 • src="jquery-1.4a2.min" tppabs="js/jquery-1.4a2.min" src="default" tppabs="js/default" type="text/ecmascript">-->
 •  
 •  
 •  
 • 产品大全
  Products
  成品 | 原料 | 配件 | 机械设备 | 专业市场 |  
  • 拼音索引
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
  • k
  • l
  • m
  • n
  • o
  • p
  • q
  • r
  • s
  • t
  • u
  • v
  • w
  • x
  • y
  • z
  src="241" tppabs="js/adsjs/241" language="javascript">-->
 • 加入箱信通,查看所有买家联系方式
  ·什么是箱信通 ·立即加入箱信通
  免费咨询电话:4008 833 017
 • src="242" tppabs="js/adsjs/242" language="javascript">-->
  箱包成品

  热点城市:浙江 | 江苏 | 山东 | 广东 | 上海 | 河北 | 河南 | 湖北 | 北京 | 安徽 | 福建 | 四川 |

  面料辅料

  热点城市:浙江 | 江苏 | 山东 | 广东 | 上海 | 河北 | 河南 | 湖北 | 北京 | 安徽 | 福建 | 四川 |

 • 吴江福华织造有限公司

  福华世家是一家致力于化纤面料的研发与生产、高档织物面...

  五金配件

  热点城市:浙江 | 江苏 | 山东 | 广东 | 上海 | 河北 | 河南 | 湖北 | 北京 | 安徽 | 福建 | 四川 |

 • 四川峨城杀菌钱包

  创建于2008年11月4日,是一个以高科技产品的技术研发...

  机械设备

  热点城市:浙江 | 江苏 | 山东 | 广东 | 上海 | 河北 | 河南 | 湖北 | 北京 | 安徽 | 福建 | 四川 |

 • 杭州伯如利箱包有限公司

  专业生产各类商务用包,休闲包,旅行包,运动包,箱包...

  行业服务

  热点城市:浙江 | 江苏 | 山东 | 广东 | 上海 | 河北 | 河南 | 湖北 | 北京 | 安徽 | 福建 | 四川 |

 • 泉州市鲤城区铭鸽箱包

  登山包、背包、电脑包、学生包等产品方面有较丰富的经验

  第一包商圈:平湖包商圈(微信:13362367528)、广东包商圈(微信:15919302598)、白沟包商圈(微信:17817055616)、包达人俱乐部(微信:13362367528)
  客服热线:0573-85100127 客服微信:15919302598 客服E-mail:web@ 运营微信:17817055616 电话:0573-85100127 0573-85100117 传真:0573-85100127
  网站运营商:杭州正旺科技有限公司 版权所有 © 2003-2017浙ICP备08009506号
 • language="javascript"